ALGEMENE VOORWAARDEN


Bij het boeken van een fotoshoot, het bestellen van een print of het bestellen van een gepersonaliseerd ontwerp gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Algemeen


Studio Jalissa heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. De auteursrecht op foto's berust bij de fotografe. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van de foto's. Er zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer etc. openbaar gemaakt worden.

Aansprakelijkheid


 • Studio Jalissa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade tijdens een fotoshoot.
 • Studio Jalissa stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotografe vallen. Denk aan kinderen die niet mee willen werken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc.
 • Studio Jalissa kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er fouten staan in gepersonaliseerd drukwerk, dat door de klant is aangeleverd. Het definitieve ontwerp wordt altijd pas besteld na akkoord van de klant, dit is ook de gelegenheid om aanpassingen door te geven.
 • Klachten van fotoafdrukken, fotoproducten o.i.d. kunnen niet op ons verhaald doch gereclameerd worden indien klant zelf voor deze afdrukken heeft gezorgd.
 • Studio Jalissa is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.

Auteursrechten


 • De klant geeft Studio Jalissa toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals portfolio/social media) en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden of drukwerk zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit bij de reservering per email kenbaar te maken.
 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel lage resolutie als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Studio Jalissa. Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over de foto’s.
 • Studio Jalissa levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit aangeleverd en zijn niet te koop.
 • Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

Annulering


 • Annuleren kan alleen schriftelijk, via WhatsApp of per email.
 • In geval van annulering binnen 48 uur van de opdracht door de klant, heeft de fotografe het recht op de 20% van de overeengekomen vergoeding, in verband met misgelopen inkomsten.
 • In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd door de fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.
 • Studio Jalissa is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Studio Jalissa zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Studio Jalissa niet verplicht vervanging te regelen.

Betaling


 • De fotoshoot wordt binnen 7 dagen na aflevering van de galerij betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. Indien Studio Jalissa het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, worden foto's niet geleverd.
 • Gepersonaliseerde prints dienen betaald te worden nadat het ontwerp akkoord is gegeven. Wanneer de betaling is ontvangen op de rekening van Studio Jalissa zal het ontwerp geprint worden. Er is geen mogelijkheid om geld terug te vorderen wanneer de opdracht eenmaal akkoord gegeven is.